Tyttö kantaa polttopuita

Puulämmitys - ilmastoystävällinen vaihtoehto!

Useimmat haluavat tehdä ympäristöystävällisiä valintoja jälkeläistemme hyväksi. Siksi on hyvä tietää, että puu on uusiutuva ja lyhyen matkan luonnonvara ja että Jøtulin puhtaasti polttava puupohjainen takka on ympäristöystävällinen lämmönmuoto. Sen vuoksi on erityisen mukava istua puilla palavan tulisijan tai takan ääressä hyvän kirjan seurassa ja vain nauttia palavien puiden rasahtelusta. Elämänlaadun ääni!

Turvallisuuden tunne ja ilo kokoontua tulen ääreen on meille kaikille tuttu — aina siitä lähtien, kun ruokaa valmistettiin tulella, villieläimet pidettiin loitolla ja valoa ja lämpöä saatiin tulesta.

Onneksi maailma on edistynyt sen jälkeen. Mutta avoimen tulen synnyttämä hyvä tunne on säilynyt sukupolvien saatossa. Se kertoo, millainen resurssi tuli oli esi-isillemme monta tuhatta vuotta sitten. 

Tärkeä kulttuuriperintö

Sisätilojen lämmittäminen puilla on toisin sanoen kulttuuriperintö, joka ei ole koskaan mennyt pois muodista, vaikka lämmitystarve moderneissa rakennuksissa on asteittain muuttunut uusien rakennustapojen ja teknisten uudistuksien myötä. Lisäksi puu-uunit ja takat ovat olleet vuosien aikana paineen alla, koska vanhat, ei puhtaasti palavat tulisijat päästävät suuren määrän terveydelle vaarallisia pienhiukkasia –  eli palamisprosessissa syntyvät hiukkaset löytävät tiensä keuhkoihin.

Puhtaasti palava teknologia taistelussa pienhiukkasia vastaan

Pienhiukkaset ja ilman saaste ovat suuri terveysongelma monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, Euroopan terveysvirasto raportoi.  Kaikkein puhtain ilma on Uumajassa Ruotsissa ja Tampereella Suomessa (Bergen 5. sijalla), kun taas puolalaiset kaupungit ovat listan hännillä Euroopan ympäristökeskuksen mukaan Monet eurooppalaiset kaupungit ovat ryhtyneet ilmanlaadun parannustoimiin, ja 127 kaupungissa ilman katsovan olen hyvä, kun taas 73 kaupungissa huono tai erittäin huono ilmanlaatu (mitattu vuosina 2019 ja 2020).

Siitä lähtien, kun Norjassa vuonna 1998 asetettiin laki, että kaikkien Norjassa myytävien tulisijojen on oltava puhtaasti palavia, Jøtul on ollut maailmanjohtava ympäristöystävällisten uunien, takkojen ja takkojen sisäosien valmistaja omalla teknologiallaan «Clean burning Technology».

Kestävä valinta puhtaasti palavalla tulisijalla

Joidenkin Jøtulin mallien hiukkaspäästöt ovat vain 5 grammaa — johon sekä terveys- että ympäristöviranomaiset ovat ihastuneita. «Vaihda puhtaasti polttavaan tulisijaan tai kaikkein parhaiten «parhaaseen tulisijaan» - eli tulisijaan alhaisella hiukkaspäästöllä», sanotaan verkkosivustossa «Luftkvalitet i Norge», jota tukevat Ympäristöosasto, Norjan tielaitoksen tieliikenne, Meteorologinen instituutti, Terveydenhuoltolaitos ja Terveyshallinto.

Rene Christensen

Ilmastointiasia on tärkeä osa yhteiskuntatehtäväämmekestävyyden kannalta. Sen vuoksi olemme erittäin sitoutuneita kertomaan koko maailmalle puhtaan palamisen tärkeydestä samalla, kun haluamme parantaa tuotteitamme.

Jøtulin markkinointijohtaja René Christensen

Liian vähän happea lisää hiukkaspäästöjä

Kun poltamme, siitä syntyy kaasuja. Terveysinstituutin (FHI) mukaan puolet puun energiasta (lämpö) on näitä kaasuja. Clean burn Technology -periaate perustuu sen vuoksi puun polttamistapaan. Puuta poltetaan usein liian vähäisellä hapella, ja tuloksena on puutteellinen palaminen ja korkea hiukkaspäästö.

Kuinka ampua takassa

FHI kirjoittaa, että vanhat puu-uunit päästävät kaksi kertaa enemmän hiukkasia uusiin, oikein palaviin verrattuina. Hiukkaspäästöä voidaan lämmitettäessä sen vuoksi vähentää suuresti vaihtamalla vanhat tulisijat uusiin puhtaasti palaviin. 

Ilmastoystävällinen sytytys puuhella

Puu-uunin lämmityksen katsotaan olevan CO2-neutraali, kun palanut muu tuottaa yhtä paljon CO2:ta (kasvihuonehiilidioksidi) kuin se olisi kasvanut luonnossa. Joten puusta vapautuva CO2 palamisen aikana vastaa luonnon omaa kiertoa. Tämän vuoksi biopolttoaineet ovat tärkeä resurssi Kioto-sopimuksen ehtojen saavuttamiseksi, kirjoittaa Varmeprodusentenes Forening.  Tämä edellyttää myös, että polttopuun tuottaja, jolta ostat, keskittyy kestävään metsätalouteen.

Lämmitä hyvällä omallatunnolla

Norsk Varme kirjoittaa, että «Korvaamalla hiilivoimalan 5 000 KWh puulla/biolla, CO2-päästöt vähenevät viidellä tonnilla. Tämä vastaa kahden vuoden autolla ajon CO2-päästöä».

Tämä tarkoittaa, että tulen voi sytyttää puhtaalla omallatunnolla Jøtulin puhtaasti palavalla takkaa ja oikeaa sytytystä käyttämällä.

Katso puhtaasti palavia puu-uunejamme