Mies kierrättää Jøtul -tuotteita

Kiertoilmalämpöä Jøtulilta

Uudelleen käyttö, kierrätys, kiertotalous, ympäristövaikutus ja kestävyys. Nämä ovat ydinarvojamme, jotka liittyvät vahvasti filosofiaamme, asettavat edellytykset Jøtulin nykyiselle toiminnalle, ja miten varaudumme tulevaisuuteen. Kuluttajien on helppo valita ympäristöystävällisesti, kun he hankkivat uuden puu-uunin tai tulisijan.

Ainoana tulipesien valmistajana maailmassa me valmistamme puu-uuneja, takkoja ja takan sisäosia, jotka perustuvat täysin uudistuvaan energiaan norjalaisesta vesivoimasta. Tärkeitä raaka-aineiden osia ovat kierrätetyt valurautauunit, jotka on sulatettu. Periaatteessa kierrätettävä uunit kuljetetaan tehtaalle yhdestä päästä ja tulevat ulos toisesta päästä moderneina, puhtaasti palavina tuotteina. Jos otamme myös huomioon, että puulämmitys on CO2-neutraalia, voimme rauhassa väittää, että Jøtulin tulisijat ovat kestävä resurssi!

Ympäristöystävällisiä valintoja puhtaasti palavilla tulisijoilla

Samalla teet suuren palveluksen ilmastolle, kun vaihdat puhtaasti palavaan tulisijaan. Norjassa, ainoana maana maailmassa määrättiin vuonna 1998 lailla, että kaikkien Norjassa myytävien puu-uunien on oltava puhtaasti palavia. Ei puhtaasti palava tulisija lisää huomattavasti hiukkaspäästöjen - terveydelle vaarallisten pienhiukkasten pääsyä ulos - savupiipun kautta.

Valkoinen talo savupiipulla

Olemme yksi maailman maista, jolla on erittäin jyrkät hiukkaspäästövaatimukset ja näytämme lukuja tutkimusinstituutista SINTEF, ja tilastokeskuksesta Statistisk sentralbyråsta (SSB), jotka osoittavat lämmittämisen olevan paljon suurempi hiukkaspäästölähde kuin maantieliikenne, mikä johtuu saastuttavista vanhoista tulisijoista.

Ilman saastuminen — ongelma eurooppalaisissa kaupungeissa

Vanhojen tulisijojen aiheuttama ilman saastuminen, ei ole vain ongelma Norjassa. Monet maat Euroopassa ovat keskittyneet ilman saastumisen vähentämiseen viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja sen tuloksena ilman laatu on parantunut.  Mutta joissakin eurooppalaisissa kaupungeissa ilman saastuminen on edelleen terveysriski, kirjoittaa Euroopan ympäristökeskus (EEA). Jos haluat nähdä, millainen ilman laatu on ollut viimeisten kahden vuoden aikana siellä, missä asut ja verrata sitä ilman laatuun muissa Euroopan kaupungeissa, voit käyttää EEA:n karttaa kaupunkien ilman laadusta.

Senioritutkijan Susana Lopez-Aparicion mukaan, NILU (Norjan ilmantutkimusinstituutti), puulla lämmittäminen lisääntyy Euroopassa. Erityisesti Itä-Euroopan maissa ja Kreikassa otetaan käyttöön vanhoja lämmityslähteitä huonon taloudellisen tilanteen vuoksi sekä monia ei puhtaasti palavia tulisijoja. Sen vuoksi on tärkeää levittää tietoa puhtaan palamisteknologian tärkeydestä.

Voi olla suuri merkitys

Kestävällä tarkoitetaan muun muassa, että meidän on ajateltava tulevia sukupolvia ostaessamme tavaroita ja palveluita. Jotta oma ilmastolaskelmamme olisi tasapainossa, meidän on myös huomioitava, kuinka paljon hiilidioksidia (CO2) ja muita kasvihuonekaasupäästöjä elämäntapamme synnyttää.

Enova, jonka tavoitteena on muuttaa Norja alhaisten päästöjen yhteiskunnaksi, kuvaa ilmastonmuutokset yhdeksi aikamme suurimmaksi ongelmaksi. «Yksityishenkilöinä voimme vaikuttaa ilmastokaasupäästöihin, ja pienet muutokset voivat saada aikaa suuria muutoksia», he kirjoittavat – ja näyttävät, miten puu-uunien vaihdolla ja sisäosien asentamisella takkoihin voi olla suuri vaikutus.

Ympäristötietoinen valinta — Clean burn Technology

Ympäristötyössämme käytämme suuria resursseja puu-uunien ja takkojen sisäosien kehittämiseen hiukkaspäästöjen minimoimiseksi. Olemme saaneet maailmanlaajuisen aseman «Clean burn Technology» – palamisteknologialla, joka pitää mahdollisimman paljon lämpöä sisällä ja päästää mahdollisimman vähän saasteita ulos savupiipun kautta.

Tuotteemme saavuttavat keskimäärin puolet norjalaisten viranomaisten päästövaatimuksista, jotka ovat maailman tiukimmat vaatimukset, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään päästöjä.

Enova toteaa, että pienhiukkasten määrää voidaan vähentää 90 prosentilla, jos vaihdat ei puhtaasi palavan tulisijan puhtaasti palavaan. Palkintoja voittaneilla malleillamme, lisätään päästöjen vähentämistä.

Rene Christensen

Yhteiskuntavastuunamme on edistää terveempää ilmastoa ja vihreämpää kehitystä. Samalla saamme kilpailuetua, koska yhä useammat kuluttajat haluavat valita ympäristöystävällisesti ja kestävästi. Autamme heitä valinnassa tarjoamalla ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka on valmistettu ympäristöystävällisellä tavalla.

Markkinointijohtajamme René Christensen

Meillä on myös tärkeä, kansainvälinen sitoumus kertoa puhtaan palamisen lämmitysteknologian tärkeydestä ympäristö- ja terveysnäkökulmasta, ja me informoimme aktiivisesti viranomaisia ja järjestöjä ympäri maailmaa.

Enemmän lämpöä halolla

Paremmalla palamisella Clean burn Technology antaa sinulle enemmän lämpöä halkoa kohden. Oikealla lämmittämisellä, tarvitset vain puolet siitä puumäärästä, jonka tarvitsisit vanhalla tulisijalla. Et säästä vain ympäristöä, vaan säästät myös rahaa!

Päätelmä: Kun lämmität yhden vuoden puhtaasti palavalla tulisijalla, olet säästänyt siihen sijoittamasi rahat. Mutta ympäristöhyöty on tärkein, jonka olet antanut ympäristöllesi ja jälkeläisillesi!

Katso puhtaasti palavia puu-uunejamme