Valkoinen talo savupiipulla

Kuinka pienhiukkasongelma ratkaistaan?

Tiedämme, että ratkaisu on vaihtaa vanhat ei puhtaasi palavat tulisijat uusiin tulisijoihin, ja polta puuhella oikein. Mutta miten se on mahdollista?

Yksi ratkaisu voi löytyä Bergenistä: Kun kaikki ilmanlaatumittarit olivat useita kertoja palaneet punaisina seitsemän vaaran välissä olevassa kaupungissa ilmaisten suurta terveysriskiä ulkona ollessa, kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin hyvillä tuloksilla.  Maksamalla 5 000 kruunua vanhoista tulisijoista, monet bergeniläiset ovat vaihtaneet puhtaasti palavaan lämmitykseen. Lisäksi kunta kielsi vuoden alussa (2020) ei puhtaasti palavien tulisijojen käytön. «Jos sinulla on sellainen tulisija, et saa käyttää sitä. Se on joko vaihdettava, poistettava, purettava tai jollain muulla tavalla poistettava käytöstä», kirjoittaa kunta kotisivullaan Lisäksi: «Sekä ympäristöjärjestöt että lämmitystoimi toivoo vanhojen tulisijojen kieltämistä ja toivoo kuluttajien ostavan uusia».

Käytännössä se merkitsee, että vanhoja, vanhanaikaisia ja ei puhtaasti palavia tulisijoja ei saa käyttää kunnassa. Kiellolla pyritään vähentämään pienhiukkaspäästöjä, jotka voivat synnyttää vaarallista ilmaa talvella.

Hämmästyttäviä ilmanlaatutuloksia eurooppalaisissa kaupungeissa

Bergenin toimenpiteen tulos on hämmästyttävän hyvä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Bergen sijoittuu viidenneksi 320 eurooppalaisen kaupungin joukossa ilmanlaadun suhteen. Puhtain ilma on Uumajassa Ruotsissa, Tampereella Suomessa, kun taas Puola ja Pohjois-Italia ovat listan häntäpäässä Euroopan ympäristökeskuksen arvioinnin mukaan. Monet eurooppalaiset kaupungit ovat ryhtyneet ilmanlaadun parannustoimiin, ja 127 kaupungissa ilman katsovan olen hyvä, kun taas 73 kaupungissa huono tai erittäin huono ilmanlaatu. Huonolla ilmanlaadulla voi olla kohtalokkaita seurauksia ihmisten terveydelle, mikä käy ilmi EEA:n marraskuun 2020 raportista. YK vahvistaa, että ilmastokaasujen määrä kasvaa jatkuvasti ja ilmastomuutokset tapahtuvat odotettua nopeammin.

Puhdas polttotekniikka ja oikea poltto puukiukaassa on ratkaisu!

Johtopäätös on, että vanhat epäpuhtaasti palavat tulisijat ja väärä poltto ovat suuri syy hiukkaspäästöihin Euroopan kaupungeissa kylminä talvipäivinä. Uudet puhtaasti palavat tulisijat ja oikea lämmitystapa voivat vähentää tätä huomattavasti!

Katso puhtaasti palavia puu-uunejamme