Valkoinen talo savupiipulla

Kuinka pienhiukkasongelma ratkaistaan?

Tiedämme, että ratkaisu on vaihtaa vanhat ei puhtaasi palavat tulisijat uusiin tulisijoihin. Mutta miten se on mahdollista?

Yksi ratkaisu voi löytyä Bergenistä: Kun kaikki ilmanlaatumittarit olivat useita kertoja palaneet punaisina seitsemän vaaran välissä olevassa kaupungissa ilmaisten suurta terveysriskiä ulkona ollessa, kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin hyvillä tuloksilla.  Maksamalla 5 000 kruunua vanhoista tulisijoista, monet bergeniläiset ovat vaihtaneet puhtaasti palavaan lämmitykseen. Lisäksi kunta kielsi vuoden alussa ei puhtaasti palavien tulisijojen käytön. «Jos sinulla on sellainen tulisija, et saa käyttää sitä. Se on joko vaihdettava, poistettava, purettava tai jollain muulla tavalla poistettava käytöstä», kirjoittaa kunta kotisivullaan Lisäksi: «Sekä ympäristöjärjestöt että lämmitystoimi toivoo vanhojen tulisijojen kieltämistä ja toivoo kuluttajien ostavan uusia».

Käytännössä se merkitsee, että vanhoja, vanhanaikaisia ja ei puhtaasti palavia tulisijoja ei saa käyttää kunnassa. Kiellolla pyritään vähentämään pienhiukkaspäästöjä, jotka voivat synnyttää vaarallista ilmaa talvella.

Norjassa Astma- ja allergialiitto  vaatii nyt, että useammat kunnat saavat mahdollisuuden ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin ilmansaastumista vastaan ja käyttää niitä.

Hämmästyttäviä ilmanlaatutuloksia eurooppalaisissa kaupungeissa

Bergenin toimenpiteen tulos on hämmästyttävän hyvä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Bergen sijoittuu viidenneksi 320 eurooppalaisen kaupungin joukossa ilmanlaadun suhteen. Puhtain ilma on Uumajassa Ruotsissa, Tampereella Suomessa, kun taas Puola ja Pohjois-Italia ovat listan häntäpäässä Euroopan ympäristökeskuksen arvioinnin mukaan. Monet eurooppalaiset kaupungit ovat ryhtyneet ilmanlaadun parannustoimiin, ja 127 kaupungissa ilman katsovan olen hyvä, kun taas 73 kaupungissa huono tai erittäin huono ilmanlaatu. Huonolla ilmanlaadulla voi olla kohtalokkaita seurauksia ihmisten terveydelle, mikä käy ilmi EEA:n marraskuun 2020 raportista. YK vahvistaa, että ilmastokaasujen määrä kasvaa jatkuvasti ja ilmastomuutokset tapahtuvat odotettua nopeammin.

Päästövaatimuksen puuttuminen ei saa muita valmistajia keskittymään ilmastoon

Ei ole epäilystä, että vahingolliset hiukkaset ilmassa ovat suuri kansanterveysongelma, ja vanhoissa tulisijoissa syntyvät pienhiukkaset ovat suurin syypää. Saksa on vuodesta 2021 kieltänyt kaikkien ennen vuotta 1995 valmistettujen tulisijojen käytön. Ongelmana on, että uusille tulisijoille ei aseteta päästövaatimusta, minkä vuoksi monet valmistajat eivät ota huomioon ilmastoa. Ei ole myöskään olemassa mittauksia kuten Norjassa, jotka osoittavat eron puhtaasti palavien tulisijojen ja tavanomaisten tulisijojen välillä.

Tämän tiedon puuttuessa useat maat miettivät puulämmityksen kieltämistä kokonaan, mikä vaikuttaa suuresti ihmisten elämään. Käsityksemme mukaan se on aika kummallista, kun ratkaisu päästöongelmaan löytyy jo olemassa olevasta palamisteknologiasta.

Clean burn Technology on ratkaisu!

Voidaan päätellä, että vanhat puhtaasti palavat tulisijat ovat pienhiukkasongelman aiheuttaja kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla Euroopassa kylminä talvipäivinä. Uudet, puhtaasti palaavat tulisijat ovat ratkaisu ongelmaan!

Katso puhtaasti palavia puu-uunejamme