Mies ampuu Jøtul -takassa

Ympäristötietoinen Clean burn Technology

Jatkuvan tutkimuksen, kehityksen ja testauksen ansiosta Jøtul on nyt maailmanjohtava Clean burn Technologyn alalla. Mutta miksi on niin tärkeää olla luokkansa paras puhtaasti palavien puukamiinoiden, takkojen ja tulisijojen suhteen? Ensinnäkin kyse on paremmasta ilmastosta, kun pienhiukkasten määrä vähenee minimitasolle. Lisäksi kuluttajien talous, saat enemmän lämpöä halkoa kohden.

EU/ETA:n vaatimus nykypäivän ECO-designtakeille on, että niistä ei saa päästää enempää kuin 5 grammaa hiukkasia jokaista poltettua puukiloa kohden – ja sen myötä niillä on yksi maailman tiukimmista hiukkaspäästöjä koskevista määräyksistä.

Meillä Jøtulissa on kuitenkin paljon korkeammat ilmastotavoitteet, sillä uunien päästöt ovat alle puolet lakisääteisestä vaatimuksesta.

Rene Christensen

Menestys piilee polttamisprosessissa.

Jøtulin markkinointijohtaja René Christensen

Puuta kuumennettaessa vapautuu kaasuja ja hiukkasia. Vanhat uunit vapauttavat osan näistä suoraan putkeen yhdessä lämmön kanssa, ja niiden hyötysuhde on alhainen. Puhdaspolttoisten uunien periaate on, että ne ovat paremmin eristettyjä, mikä nostaa palotilan lämpötilaa. Lisäksi uudemmissa puukiukaissa on optimoitu ilmajärjestelmä.

Lisäksi saadaan lisää, lämmitettyä ilmaa (happea) suoraan tuleen, joka huolehtii siitä, että ennen tulisijassa poltetut kaasut ja hiukkaset palavat nyt uudestaan. Se tuottaa vähemmän päästöjä putken läpi ja lisää tehokkuutta ja antaa enemmän lämpöä huoneeseen. Me tutkimme näitä prosesseja ja kehitämme niitä jatkuvasti optimaalisen palamisen saavuttamiseksi.

Jøtulin markkinointijohtaja René Christensen

Ota vastuu ilmastosta

Siitä lähtien, kun laki puhtaasti palavista tulisijoista astui voimaan Norjassa, olemme työskennelleet aktiivisesti viranomaisaloitteiden, ympäristötavoitteiden ja kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa levittääksemme tietoa puhtaan palamisen tärkeydestä.

Laaja yksimielisyys tutkijapiireissä ja ympäristöjärjestöissä

Yhtä varmasti kuin puilla lämmittäminen on suuri pienhiukkasongelmien aiheuttaja, sekä tutkijapiirit että ympäristöjärjestöt ovat Norjassa samaa mieltä siitä, että ongelma ratkaistaan vaihtamalla vanhat tulisijat uusiin puhtaasti palaviin puukamiinoihin ja takkauuneihintai asentamalla suljettu takan sisäosa takkaan.

Yhteisiä eurooppalaisia päätöksiä

Uudet vaatimukset koskien tulisijojen päästöjä astuu voimaan 1. tammikuuta 2022, joka on tulisijojen ympäristöllistä kehittämistä koskevan EU/ETA-lainsäädännön tulos. Vaatimukset koskevat pienhiukkasten (PM), orgaanisten kaasuyhdisteiden (OGC) ja hiilimonoksidin (CO) päästöjä, kirjoittaa Standard Norge. Ympäristön vuoksi toivomme jyrkkiä vaatimuksia, jotka saavat meidät kiinnittämään huomiota ja kehittämään edelleen puhtaan palamisen teknologiaa.

Ympäristötietoisuus on taloudellista

Lämmittäminen tulisijalla tai puu-uunilla, jonka pienhiukkaspäästö on minimaalinen, on erittäin tärkeä terveemmälle ilmastolle — ja se on tietenkin useimpien päämotivaatio, kun he vaihtavat vanhan tulisijan uuteen. Ympäristötietoisuus on myös taloudellista  Kun vähemmän lämpöä poistuu savupiipun kautta ja huoneeseen tulee enemmän lämpöä, tuloksena on huomattavasti pienemmät lämmityskustannukset.

«Energismartin»  mukaan — projekti Naturvernforbundetin alaisena , jonka tavoitteena on helpottaa energiaälykkäiden vaihtoehtojen valintaa asuntoihin, jotta puhtaasti palavalla tulisijalla saavutetaan seuraavia säästöjä:

  • Kun perinteinen, ei puhtaasti palava tulisija pystyy hyödyntämään 50 % puusta lämmöksi, puhtaasti palavalla tulisijalla saavutetaan 80 % lämmöstä.
  • 40-litran säkki koivupuuta tuottaa teoriassa 76 kWh. Vanhassa tulisijassa poltettuna lämmöntuotto on 39 kWh. Puhtaasti palavassa tulisijassa lämmöntuotto on 60 kWh.
  • Eli jos ostat sylin puuta (vastaa 54 40-litran säkkiä), saat 3 240 kWh puhtaasti palavassa tulisijassa. Vanhassa tulisijassa saat 2 106 kWh ja tarvitset 29 lisäsäkkiä.

Clean burn Technology monilla eduilla

Mutta edut eivät jää tähän; nuohoojat kertovat, että nuohottavan noen määrä on minimaalinen aikaisempaan verrattuna. Tämä perustuu norjalaisiin kokemuksiin, mutta ne ovat samat kaikissa maissa, joissa lämmitetään puulla. Ja kun ilmaa saastuttavia aineita päästetään yhdessä maassa, ne voivat kulkeutua ilmakehässä ja heikentää naapurimaan ilmanlaatua, sen vuoksi ilmansaastumisongelmien on oltava kaikkien asia. 

Clean Burn Technologyllamme olet mukana parantamassa ympäristöä samalla, kun säästät lämpökustannuksissa ja saat nauttia puhtaasta lämmöstä täysin rinnoin! 

Katso kaikkia puhtaasti palavia puu-uunejamme